زمرد پارسيان


سیترین


به طوركلي سنگ  سيترين،كريستال كوارتز زرد رنگي است،كه از رنگ سبز مايل به زرد به قهوه اي طلايي رنگ متمايل مي شود. عنصري كه به اين سنگ رنگ مي دهد،آهن است.ما اغلب آن را با زبرجد طلايي اشتباه مي گيريم. سيترين سنگ نيرومندي است كه اغلب باعث روشنايي و گرمي قلب مي شود و براي افسردگي،عصبانيت و نگراني ها بسيار موثر است. همچنين عوارض ديابت،سوخت و ساز سلولي ومشكلات غده اي را تسكين مي دهد.عمل سيستم ايمني،روده ها وهضم دستگاه گوارش را تسهيل مي كند و سوخت و ساز را در بدن افزايش مي دهد.قلب،دستگاه گردش خون و اعصاب را تقويت مي كند و بسيار براي كبد و كليه ها مفيد است. اين سنگ هوشياري را در برابر كوتاهي ها نسبت به خود،در حاليكه بسيار آسيب پذير هستيم ،افزايش مي دهد.به همين دليل اين سنگ براي افراد افسرده،غمگين وكساني كه در برابر خطر خودكشي هستند توصيه مي شود. سيترين تابع نشانه هاي جوزا،شير،سنبله و گاونر است. اين سنگ به چاكراي شبكه خورشيدي اختصاص دارد. سنگ سيترين در موفقيت ها و رسيدن به هدف هاي دنيوي بسياركمك مي كند.براي مثال در كاراموزي ،امتحانات و زندگي تجاري موجب انرژي و نيروي تمركز مي شود.و نگهداري از آن به اين صورت است كه يك يا دوبار در ماه زير آب جاري بشوييد و با نور خورشيد شارژ كنيد.

صفحه نخست | فروشگاه زيورآلات | فروشگاه ظروف قلمزني | سبد کالا| خواص سنگها| نمودار سنگ ماه تولد | تماس با ما