زمرد پارسيان


 

خداوند متعال با نيروي بي پايان خود همه چيز را دراين عالم آفريد و سپس براي استفاده بشر در اختيارش نهاد و اكنون با پيشرفت علم و دانش بشري مي توان دريافت كه چه هديه اي گرانبهائي از جانب آفريدگار يكتا بنام سنگهاي جواهر براي بهره گيري از خواص آن نزد ما حاضر است.انسان از ابتداي تاريخ و قبل از آن به خاطر درخشندگي و جذابيت و رنگهاي زيبا از سنگهاي جواهر استفاده مي كرده،و در تاريخ باستان نيزاز آنها ياد شده و حتي در نگاره ها و نقاشي ها هم اين نكته به چشم مي آيند.درحال حاضر پژوهشگران و دانشمندان علم فيزيك با آزمايشات گسترده و عملي به جوابهاي بزرگي نيز رسيده اند،و دريافتند كه واقعا هيچ چيز در اين عالم بيهوده آفريده نشده است.امواجي كه سنگهاي جواهر (Gem Stones) ازخود متساعد مي كنند.هريك به تناسب رنگ و سيستم  ساختاري كريستالي متفاوت و قابل توجه هستند و مطالب كافي وكامل تر در اين خصوص در كتب ترجمه شده درباره اي اين علم در حال حاضر موجود است و براي هر چه بهتر دانستن در مورد وجود خواص در استفاده اي از اين سنگها به شما مطالعه- اي كتابهاي با اين عنوان را توصيه مي كنيم.مطالب ارائه شده در اين مجموعه تأليفي از اين تحقيقات است و بصورت جزئي براي اطلاع رساني به شماست.

 • الماس :كربن خالص و بي رنگي است كه به رنگهاي قهوه اي مايل به زرد،نارنجي روشن و ..........
 • کهربا : به طوركلي سنگ كهربا از فسيل صمغ درختان كاج كه به رنگ زرد مايل به قهوه اي عسلي ....
 • یاقوت قرمز : سنگ نوعي كروندم،به رنگ قرمز تيره است كه عامل ماده رنگي موجود درآن كروم .......
 • یاقوت کبود : از خانواده كروندم است كه اصلي ترين رنگ ان آبي تيره و به رنگ هاي زرد ......
 • آمتیست : اين سنگ نوعي كريستال كوارتز به رنگ بنفش است.....
 • فیروزه : اين سنگ از فسفات آلومين به رنگ فيروزه اي كه به شكل غده اي است .....
 • عقیق : اين سنگ ازتجمع كوارتزهايي كه با ظرافت خاص منطقه اي شكل گرفته است ......
 • مروارید : اين ماده از ترشح اسيد كربنيك سنگ آهك در داخل صدف تشكيل مي شود.....
 • سیترین : به طوركلي سنگ  سيترين،كريستال كوارتز زرد رنگي است.....
 • اکوامارین : اين سنگ از خانواده اي بريل است و به معناي آبي اقيانوس.عنصري كه ....
 • گارنت : گارنت باعث تقويت قلب وتنظيم جريان خون در بدن مي شود و ......

صفحه نخست | فروشگاه زيورآلات | فروشگاه ظروف قلمزني | سبد کالا| خواص سنگها| نمودار سنگ ماه تولد | تماس با ما