زمرد پارسيان


یاقوت قرمز


اين سنگ نوعي كروندم،به رنگ قرمز تيره است كه عامل ماده رنگي موجود درآن كروم مي باشد.درگذشته،توصيه مي كردند كه ازياقوت برعليه بيماري هاي ويروسي و اپيدمي(همه گير)،تب وبراي درمان التهابات مفاصل استفاده شود.در قرن ما،عموما از آن براي بيماري هاي قلبي،جريان خون وبراي تقويت غده فوق كليه استفاده مي شود. اين سنگ فشار خون خيلي پايين را افزايش مي دهد و حالت ضعف و ناتواني را تقويت مي كند،بي حسي و رخوت را از بين مي برد.بينايي را نيرو مي بخشد وجريان خون را در ناحيه چشم ها به گردش مي اندازد.همچنين براي تب و بيماري هاي ويروسي موثر است و سيستم ايمني را نيرو مي بخشد.عمل متابوليسم را تسهيل مي كند و به عصب ها و غده تيموس نيرو مي بخشد.اما همچنين،كمك شاياني به بيماري ها ي كودكان،مشكلات اضافه وزن،بيماري هاي طحال وسرطان خون مي كند.ياقوت حامي خوبي در برابرنيروهاي منفي محسوب مي شود.اين سنگ قلب را از عشق به خود وآينده لبريز مي كند.به طور معمول درحالت تمركز موجب پرورش نيروها و انرژي هاي معنوي مي شود.بنابراين،انرژي هايي كه براي رشد شخصيت مهم مي باشند را تقويت مي كند.اين سنگ توانايي،نيرو،زندگي،شهامت و شجاعت مي دهد.طبق برخي نوشته هاي قديمي،سنگ ياقوت منجر به حمايت ازآرزوها،رها كردن وابستگي ها و نيز مانع از خيانت و بي وفايي شريك زندگي مي شود.تفكرات پايه را تقويت و مخالفان را دور مي كند.سنگ ياقوت تحت صورت هاي فلكي شير،قوچ وعقرب قرار دارد.اين سنگ قبل ازهمه اي چاكراها به چاكراي ريشه وقلب تعلق دارد.براي مبارزه با تب،لازم است يك ياقوت را بر روي پيشاني خود قرار دهيد و يا در دستتان بگيريد.براي درمان فشار خون پايين،توصيه مي شود اين سنگ را به صورت جواهر داخل زنجير و يا گردنبند كه قطعا در بالاي قلب قرار مي گيرد با خود حمل كنيد.يك يا دو بار در ماه آن را در آب جاري بشوييد و به مدت دو ساعت درنورخورشيد شارژ كنيد.

صفحه نخست | فروشگاه زيورآلات | فروشگاه ظروف قلمزني | سبد کالا| خواص سنگها| نمودار سنگ ماه تولد | تماس با ما