زمرد پارسيانشماره گزارش را وارد کنید و بر روی دکمه روبرو کلیک کنید.

:شماره گزارش  

با صدور شناسنامه سنگ از مولفه هاي سنگ خود آگاه شويد و از اصلي بودن آن اطمينان پيدا کنيد


مولفه هاي تعيين شده در شناسنامه سنگ:

  • نام سنگ
  • سايز سنگ
  • شکل سنگ
  • رنگ سنگ
  • سختي سنگ
  • ضريب شکست
  • وزن سنگ
  • وزن مخصوص
  • توضيحات تکميلي
  • نتيجه نهايي

لطفاً به نکات زير توجه فرماييد:
لطفاً به هولوگرام زمرد پارسيان بر روي کارت شناسنامه سنگ توجه کامل کنيد.
بسته بندي شناسنامه سنگ به صورت کامل بسته باشد و قبلاً باز نشده باشد.
نتايج آزمايشات بر روي سنگ مربوط به همان زمان و مکان بر روي سنگ مي باشد.
نتايج آزمايشات تا زمان بسته بندي کامل معتبر مي باشد.
نتايج آزمايشات بر روي نمونه ي مشابه صدق نمي کند.

صفحه نخست | فروشگاه زيورآلات | فروشگاه ظروف قلمزني | سبد کالا| خواص سنگها| نمودار سنگ ماه تولد | تماس با ما