زمرد پارسيانتنگ قلمزنی بزرگ
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره -سیاه قلم - ارتفاع 65 سانتیمتر

شکلات خوری بیضی کوچک
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - سیاه قلم - دسته دار و پایه دار - ابعاد 18 سانتیمتر در 9 سانتیمتر

شیرینی خوری مربعی کوچک
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - پایه دار - سیاه قلم -پهنا 17 سانتیمتر

رولت خوری
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - سیاه قلم - دسته دار و پایه دار - ابعاد 48 سانتیمتر در 22 سانتیمتر

منقل و سینی و انبر کوچک
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره -- سیاه قلم - ابعاد سینی 30 سانتیمتر در 20 سانتیمتر

شیرینی خوری کوچک
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - دسته دار و پایه دار - ابعاد 25 سانتیمتر در 17 سانتیمتر

کاسه میوه خوری بزرگ
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - سیاه قلم - پهنا 35 سانتیمتر

کاسه آجیل خوری کوچک
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره - سیاه قلم - پهنا 8 سانتیمتر

کاسه میوه خوری
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره -سیاه قلم - گرد - پهنا 25 سانتیمتر

جا کارد وچنگالی
لطفاً قیمت روز با تماس پرسیده شود!
مس با روکش نقره -سیاه قلم - طول 28 سانتیمتر - عرض 7 سانتیمتر
1 2 3 4 

صفحه نخست | فروشگاه زيورآلات | فروشگاه ظروف قلمزني | سبد کالا| خواص سنگها| نمودار سنگ ماه تولد | تماس با ما